045 7834 1484 / 0400 954 356 myynti@rantavaruste.fi

Päivitetty 4.2.2019

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien yrityksemme palveluita. Selosteessa kuvataan

  • miten käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja
  • minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä asiakkaista
  • mihin tarkoituksiin voimme käyttää asiakkaiden henkilötietoja
  • asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja
  • tietoa verkkosivuston toiminnasta liittyen henkilötietojen suojaukseen (evästeet)

 

Asiakasrekisterin seloste

Rekisterinpitäjä
Kaakon Rantavaruste Oy
Kuoppalankulmantie 670, 46450 Enäjärvi
p.045 7834 1484
myynti@rantavaruste.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Marko Olli
Kuoppalankulmantie 670, 46450 Enäjärvi
p.045 7834 1484
myynti@rantavaruste.fi

Rekisterin nimi
Kaakon Rantavarusteen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin kerätään Kaakon Rantavarusteen asiakkaiden henkilötietoja asiakaspalvelun asianmukaisuuden ja lainmukaisuuden varmistamiseksi. Asiakkaiden henkilötietoja voidaan käyttää asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö
Etu- ja sukunimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Ostohistoria

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaat antavat tiedot henkilökohtaisesti ottaessaan yhteyttä sivustomme lomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse tai tapaamishetkellä. Emme kerää tietoja kolmansilta osapuolilta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Emme välitä tietoja kolmansille osapuolille. Kaakon Rantavaruste luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää yritystä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii yritystä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon yrityksen hallussa olevasta tietokannasta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Yritys ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään sekä teknisellä henkilöstöllä verkkosivustoon liittyvien tukitoimien yhteydessä. Kaikkia rekisterin käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Uutiskirjeen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Kaakon Rantavaruste Oy
Kuoppalankulmantie 670, 46450 Enäjärvi
p.045 7834 1484
myynti@rantavaruste.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Marko Olli
Kuoppalankulmantie 670, 46450 Enäjärvi
p.045 7834 1484
myynti@rantavaruste.fi

Rekisterin nimi
Kaakon Rantavaruste Uutiskirje

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Kaakon Rantavarusteen yleinen markkinointiviestintä sähköisellä uutiskirjeellä. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa Kaakon Rantavarusteen yhteistyökumppaneiden ajankohtaisista asioista, tapahtumista, tuotteista tai palveluista.

Rekisterin tietosisältö
Nimi
Sähköpostiosoite

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kunnes asiakas itse pyytää tietojensa poistoa rekisteristä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterissä oleva henkilö on joko

  • jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa rantavaruste.fi
  • on Kaakon Rantavarusteen asiakas tai yhteistyökumppani, jolloin tietolähde on Kaakon Rantavarusteen asiakasrekisteri
  • muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Emme välitä tietoja kolmansille osapuolille. Kaakon Rantavaruste luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää yritystä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii yritystä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon yrityksen hallussa olevasta tietokannasta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Kaakon Rantavaruste käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus
Yritys ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. Yhteystiedot säilytetään MailChimp-palvelussa.

Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietoa evästeistä

Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät.

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja.

Kaikissa selaimissa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta.

Goole Analytics

Sivustomme kerää tietoa käyttäjistä Google Analyticsiin. Tietoja käytetään markkinointimme ja palveluidemme kehittämiseen. Niitä ei luovuteta käyttöön muualle kuin Google Analyticsiin.